MENORQUINS

Pàgina sinòptica dels menorquins que han destacat al llarg de la història
en les diferents parcel·les del coneixement, de les arts, de la literatura, de les ciències, de les pràctiques esportives, pels càrrecs que van exercir o per les seves activitats socials o empresarials.Fins 1750
1751 - 1800 1801 - 1825 1826 - 1850 1851 - 1875 1876 - 1900 1901 - 1910 1911 - 1920
 1921 - 1930 1931 - 1940 1941 - 1950 1951 - 1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000


Llegenda de colors

MOLT DESTACABLE

REMARCABLE

IMPORTÀNCIA SECUNDÀRIAFins 1750Marc Martí Totxo
1531 - 1617Pere Sanxo Olives
1567 - 1627Miquel Barçola Cardona
1568 - 1644


Miquel Subirats Palmer
1572 - 1632


  Francesc Marçal Saura
1591 - 1688Gabriel Pujol
1630
- 1684Guillem Gonyalons Coll
1642 - 1708


Joan M. Saura Morell
1670 - 1729


Bernat J. Olives Nadal
1678 - 1715Francesc Rotger Gomila
1706 - ???
Giuseppe Chiesa Baratti
1720 -
1789


Josep Vivó Parpal
1725 - 1791
Miquel Oleo Quadrado
1739 - 1813Pere Quadrado Enrich
1739
- 1815Nicolau Orfila Guàrdia
1744 - 1810


Joan Ramis i Ramis
Joan Ramis i Ramis
1746 - 1819Antoni Vila Camps
Antoni Vila Camps
1747 - 1807Joan Roca Vinent
1747 - 1826Francesc Català Sitges
1748 - 1813
Pere Ramis i Ramis
1748 - 1816


Jaume Soler Sans
Jaume Soler Sans
1748 - 1798Jaume Scarnichi Guivernau
1749 - 1812Antoni Roig Reixart
1750 - 1808
1751 - 1800
Pere Soler Sans
1752 - 1801Pascual Calbó Caldés
1752 - 1817Joan Soler Sans
1754 - 1809


Jordi Ferragut Mesquida
Jordi Ferragut Mesquida
1755 - 1817


Pere Creus Ximenes
1756 - 1815
Paula Vivó Miret
1758 - 1843Joan Bals Cardona
1760 - 1840
Antoni Febrer Cardona
1761 - 1841Llorenç Oliver Morillo
1766 - 1810Francesc Pons Carreras
1768 - 1855Antoni Ramis i Ramis
1771 - 1840
Josep Bocco Morell
1771 - 1816Josep Sanxo Sanxo
1776 - 1847Francesc Oleo Carrió
1779 - 1838Joana de Vigo Squella
1779 - 1855Rafel Hernández Mercadal
1779 - 1857Llorenç Arguimbau Mercadal
1783 - 1854Jaume Alaquer Reyes
1785 - 1823Vicenç Albertí Vidal
1786 - 1859Mateu Orfila Rotger
1787 - 1853


Ramon Carnicer Batlle
Ramon Carnicer Batlle
1789 - 1855Joan Bellot Taltavull Cardona
1790 - ?Onofre Rexach Marquès
1793 - 1868
Joan Aledo Amat
1795 - 1833
Francesc Preto Neto
1796 - 1858Antoni Orfila Rotger
Antoni Orfila Rotger
1796 - 18641801 - 1825
David G. Farragut Shine
1801 - 1870Benet Andreu Pons
1803 - 1881Pere Riudavets Tudurí
1804 - 1891Pedro Gómez de la Serna
Pedro Gómez de la Serna
1806 - 1871


Rafel Oleo Quadrado
1806 - 1878


Pere Orfila Sastre
Pere Antoni Orfila Sastre
1807 - 1855


Jeroni Tudurí de la Torre
1808 - 1888
Joan Fiol Pons
1810 - ???Juli Soler Siquier
1812 - 1879


Ferran Patxot Ferrer
Ferran Patxot Ferrer
1812 - 1859Claudio Grafulla Morales
Claudio Grafulla Morales
1812 - 1880Rafel Saura Eymar
1813 - 1871Francesc Barceló Caymaris
1814 - 1858


Victorino Hediger Olivar
Victorino Hédiger Olivar
1814 - 1880Josep Moll Marquès
1814 - 1894Joan Camps Galmés
1815 -  1890
Josep Nin Llufriu
1815 - 1865Joan Taltavull García
1817 - 1914


Francesc Pons Alzina
Francesc Pons Alzina
1817 - 1890Jeroni Cabrisas Caymaris
1817 - 1904Andreu Hernández Guasco
1817 - 1866


Joan Monjo Pons
Joan Monjo Pons
1818 - 1884
Josep Mª Quadrado Nieto
1819 - 1896Casilda Caymaris Vives
1822 - 1896Teodor Ladico Font
1825 - 1912
Antoni Roca Flaquer
1825 - 1900

Jaume Moncada Triay
Jaume Moncada Triay
1825 - 1914Joan Font Vidal
Joan Font Vidal
1812 - 18851826 - 1850
Miquel Caymaris Torres
1826 - 1863Simó Marquès Fiol
Simó Marquès Fiol
1826 - 1900


Nicolau Manent Puig
Nicolau Manent Maurant
1827 - 1887


Francesc Rosselló Sintes
Francesc Rosselló Sintes
1828 - 1898


Esteve Amengual Begovich
Esteve Amengual Begovich
1829 - 1901


Josep Miquel Guàrdia Bagur
Josep M. Guàrdia Bagur
1830 - 1897


Francesc Cardona Orfila
Francesc Cardona Orfila
1833 - 1892

Rafel Prieto Caules
Rafel Prieto Caules
1833 - 1892Francesc Rosselló Sintes
Bartomeu Briones Costa
1836 - 1889


Óscar Camps Soler
Óscar Camps Soler
1837 - 1899Antònia Vinent Grases
1837 - 1920


Bernat Fàbregues Sintes
Bernat Fàbregues Sintes
1838 - 1910


Joan Rodríguez Femenías
Joan Rodríguez Femenías
1839 - 1905Josep Riudavets Monjo
Josep Riudavets Monjo
1840 - 1902


Roc Coll Orfila
Roc Coll Orfila
1841 - 1917


Francesc Prieto Caules
Francesc Prieto Caules
1841 - 1908Catalina Tudurí Fontcuberta
Catalina Tudurí Fontcuberta
1842 - 1923


Pere Cortès Moll
Pere Cortès Moll
1842 - 1915


Joan Sitges Grifoll
Joan Blas Sitges Grifoll
1842 - ???Josep Martorell Fivaller
Josep Martorell Fivaller
1843 - 1886


Francesc Rosselló Sintes
Pere Landino Pons
1844 - ???


Gabí Martorell Fivaller
Gabí Martorell Fivaller
1846 - 1893Joan Benejam Vives
Joan Benejam Vives
1846 - 1922


Francesc Oleo Faner
Francesc Oleo Faner
1847 - 1897


Antoni Vila Juaneda
Antoni Vila Juaneda
1847- 1915Emilio Hédiger Olivar
Emilio Hédiger Olivar
1847 - 1910

Gabriel Vidal Rubí
Gabriel Vidal Rubí
1848 - 1918


Joan Seguí Rodríguez
Joan Seguí Rodríguez
1847 - 18911851 - 1875Damià Andreu Sitges
Damià Andreu Sitges
1851 - 1935


Francesc Camps Mercadal
1852 - 1929


Antònia Salom Vidal
Antònia Salom Vidal
1852 - 1939


Guillem Alba Llorens
Guillem Alba Llorens
1852 - 1918Francesc Rosselló Sintes
Bartomeu Sintes Sagreras
1853 - 1896


Joan Orfila Pons
Joan Orfila Pons
1853 - 1912


Sadurní Ximénez Enrich
Sadurní Ximénez Enrich
1853 - 1933


Manuel Beltrán Pujol
Manuel Beltrán Pujol
1853 - 1923Francesc Rosselló Sintes
Ricardo Martorell Fivaller
1854 - 1907


Pau Ruiz Verd
Pau Ruiz Verd
1855 - 1906Joaquim Comella Monjo
Joaquim Comella Monjo
1855 - 1927


Josep Febrer Allès
Josep Febrer Allès
1855 - 1920Pere Ballester Pons
Pere Ballester Pons
1856 - 1946


Jaume Ferrer Aledo
Jaume Ferrer Aledo
1856 - 1956


Bartomeu Allès Pons
Bartomeu Allès Pons
1858 - ?


Antoni Vives Escudero
Antonio Vives Escudero
1859 - 1925Francesc Andreu Femenías
Francesc Andreu Femenías
1860 - 1929

Antoni Victori Taltavull
Antoni Victori Taltavull
1861 - 1931Josep de Olives Magarola
Josep Olives Magarola
1861 - 1933Joan F. Taltavull Galens
Joan F. Taltavull Galens
1861 - 1931

Francesc Rosselló Sintes
Joan B. Pellicer Cardona
1862 - 1930


Frederic Llansó Seguí
Frederic Llansó Seguí
1862 - 1933Francesc Hernández Sanz
Francesc Hernández Sanz
1863 - 1949


Rafel Bosch Ferrer
Rafel Bosch Ferrer
1865 - 1936


Àngel Ruiz i Pablo
Àngel Ruiz i Pablo
1865 - 1927Antoni Roca Várez
Antoni Roca Várez
1866 - 1925


Mateu Fontirroig Jordà
Mateu Fontirroig Jordà
1866 - 1931

Pere Mir i Mir
Pere Mir i Mir
1867 - 1922


Rafel Torrent Faner
Rafel Torrent Faner
1868 - 1928

Francesc Rosselló Sintes
Francesc Soler Vinent
1870 - 1925


Francesc Femenías Fàbregues
Francesc Femenías Fàbregues
1870 - 1938

Joan Bagur Aloy
Joan Bagur Aloy
1870 - 1953Joan Gomila Riudavets
Joan Gomila Riudavets
1871 - 1971Joan Mir i Mir
Joan Mir i Mir
1871 - 1930


Sebastià Juan Sampol
Sebastià Juan Sampol
1872 - 1958

Pere Cardona Prieto
Pere Cardona Prieto
1872 - 1936


Llorenç Pons Marquès
Llorenç Pons Marquès
1874 - 1956


Maria Mercadal Pons
Maria Mercadal Pons
1874 - 1969

1876 - 1900Teodoro Canent Menéndez
Josep Teodor Canet Menéndez
1877 - 1936


Francesc Rosselló Sintes
Joan Cavaller Piris
1877 - 1960


Cosme Parpal Marquès
Cosme Parpal Marquès
1878 - 1923


Joan Pons Pons
Joan Pons Pons
1879 - 1915


Juanita Capella Torres
Joana Capella Torres
1879 - 1915Mateu Barceló Ferrer
Mateu Barceló Ferrer
1879 - 1960Guillem Coda Pons
Guillem Coda Pons
1880 - 1970Magdalena Humbert Villalonga
Magdalena Humbert Villalonga
1880 - 1965


Gabriel Cardona Enrich
Gabriel Cardona Enrich
1880 - 1974


Francesc Rosselló Sintes
Bartomeu Orpi Orpi
1880 - 1947
Lorenzo Lafuente Vanrell
1881 - 1936


Fernando Ortiz Fernández
Fernando Ortiz Fernández
1881 - 1969


Francesc Rosselló Sintes
Fernando Redondo Ituarte
1882 - 1949Francesc Rosselló Sintes
Bartomeu Mir Pons
1882 - 1940Josep Cavaller Piris
Josep Cavaller Piris
1883 - 1951Francesc Rosselló Sintes
Jaume Ferrer Hernández
1883 - 1922


Gabriel Martí Bella
Gabriel Martí Bella
1884 - 1970Francesc Rosselló Sintes
Francesc Pons Moll
1884 - ???Francesc Rosselló Sintes
Mariano Fraga Solà
1884 - 1979Antoni Orfila Pons
Antoni Orfila Pons
1884 - 1936


Josep Tudurí Moll
Josep Tudurí Moll
1885 - 1936

Marius Verdaguer Travesí
Marius Verdaguer Travesí
1885 - 1963


Margarita Florit Anglada
Margarita Florit Anglada
1887 - 1956


Andreu Ferrer Ginard
Andreu Ferrer Ginard
1887 - 1975


Francesc Rosselló Sintes
Fernando Díaz Giles
1887 - 1960


Llorenç Torres Nin
Llorenç Torres Nin
1887 - 1965Francesc Rosselló Sintes
Jaume Otero Camps
1888 - 1945Francesc Rosselló Sintes
Gabriel Squella Rossinyol
1889 - 1945


Marcelino Gavilán Bofill
Marcelino Gavilán Bofill
1889 - 1915Estanislau Ruiz Ponsetí
Estanislau Ruiz Ponsetí
1888 - 1945


Margarita Orfila Tudurí
Margarita Orfila Tudurí
1889 - 1970Antoni Seguí Sintes
Antoni Seguí Sintes
1889 - 1974Joan Riudavets Moll
Joan Riudavets Moll
1889 - 2004


José María Martín Domingo
José Mª Martín Domingo
1889 - 1961Marí Benejam Ferrer
Marí Benejam Ferrer
1890 - 1975Josep Codina Villalonga
Josep Codina Villalonga
1890 - 1981Nicolau Rubió Tudurí
Nicolau Rubió Tudurí
1891 - 1981Carles Ruiz Ponsetí
Carles Ruiz Ponsetí
1891 - 1953


Josep Maria Ruiz Manent
Josep Mª Ruiz Manent
1892 - 1951Santiago Rubió Tudurí
Santiago Rubió Tudurí
1892 - 1980

Margarita Comas Camps
Margarita Comas Camps
1892 - 1973


Joan Torrent Torres
Joan Torrent Torres
1893 - 1959


Pere Josep Pons Menéndez
Pere J. Pons Menéndez
1893 - 1986


Vicenç Guarner Vivancos
Vicenç Guarner Vivancos
1893 - 1981


Francesc Rosselló Sintes
Francesc Pons Pons
1894 - 1979


Francesc Rosselló Sintes
Llorenç Pons Pons
1895 - ?

Francesc Rosselló Sintes
Marian Rubió Tutudí
1896 - 1962


Joan Estelrich Artigues
Joan Estelrich Artigues
1896 - 1958Antoni Roca Bofill
Antoni Roca Bofill
1896 - 1981


Francesc Carreras Reura
Francesc Carreras Reura
1896 - 1951Francesc Rosselló Sintes
Miquel Florit Pons
1896 - 1993


Manuel Moll Salord
Manuel Moll Salord
1897 - 1972Emili Orfila Gomila
Emili Orfila Gomila
1897 - 1972

Pilar Alonso Moll
Pilar Alonso Moll
1897 - 1972


Elías Serra Ràfols
Elias Serra Ràfols
1897 - 1972Francesc Rosselló Sintes
Antoni Barber Vidal
1898 - 1968Francesc Rosselló Sintes
Josep Mª Taltavull Saura
1898 - 1957Bartomeu Carreras Llambías
Bartomeu Carreras Llambías
1899 - 1971

Francesc Rosselló Sintes
Jaume Alzina Caules
1900 - 1981


Francesc Rosselló Sintes
Carles Beltran Taltavull 1899 - ?

Joan Comas Camps
Joan Comas Camps
1900 - 1979


José Delfín Serra Amorós
José D. Serra Amorós
1900 - 1963Fernando Rubió Tudurí
Fernando Rubió Tudurí
1900 - 1994


Josep Bosch Anglada
Josep Bosch Anglada
1900 - 1936Dolors Camps Riudavets
Mª Dolors Camps Riudavets
1900 - 1959


Francesc Rosselló Sintes
Francesc Pons Preto
1900 - ?


1901 - 1910Francesc Rotger Vinent
Francesc Rotger Vinent
1901 - 1963
 


Catalina Llabrés Piris
Catalina Llabrés Piris
1901 - 1985
Joan Vives Llull
1901 - 1982Bernat Benejam Ferrer
Bernat Benejam Ferrer
1902 - 1986Joan Hernández Mora
Joan Hernández Mora
1902 - 1984


Josep Serra Ràfols
Josep Serra Ràfols
1902 - 1971


Francesc Rosselló Sintes
Jaume Borràs Mercadal
1903 - 1977


Sebastià Mesquida Ferrer
Sebastià Mesquida Ferrer
1903 - 1982


Francesc de Borja Moll Casasnovas
F. Borja Moll Casasnovas
1903 - 1991


Francesc Rosselló Sintes
Magí Cavaller Pons
1903 - 1947Francesc Rosselló Sintes
Óscar Pol
1903 - 1972


Francesc Rosselló Sintes
Gabriel Salord Marquès
1903 - 1968José Roberto Torrent Prats
José R. Torrent Prats
1904 - 1990

Francesc Rosselló Sintes
Damià Borràs Pérez
1904 - 1978


Maria Llabrés Piris
Maria Llabrés Piris
1904 - 1996


Miquel Casasnovas Riera
Miquel Casasnovas Riera
1904 - 1987Tomàs de Salort Olives
Tomás de Salort Olives
1905 - 1936Gumersind Gomila Guasteví
Gumersind Gomila Guasteví
1905 - 1970


Andreu Casasnovas Marquès
Andreu Casasnovas Marquès
1905 - 1980


Francesc Rosselló Sintes
Eduard Pons Tortella
1906 - 1989


Pedro Montañés Villalonga
Pedro Montañés Villalonga
1907 - 1996


Francesc Rosselló Sintes
Josep Allès Quintana
1907? - ?


Francesc Rosselló Sintes
Josep Cardona Mercadal
1907 - 1991


Paulí Amorós Sampol
Paulí Amorós Sampol de P.
1907 - 1982Frderic Erdozain Pons
Frederic Erdozain Pons
1908 - 1961


Antoni Camps Fullana
Antoni Camps Fullana
1908 - 1990


Joana Pons Barber
Joana Pons Barber
1909 - 1989Joan Serra Pons
Joan Serra Pons
1909 - 1989


Jaume Febrer Pons
Jaume Febrer Pons
1909 - 2011

Gumersind Riera Sans
Gumersind Riera Sans
1909 - 1990Jeroni Carretero Jover
Jeroni Carretero Jover
1909 - 1985

Joan Timoner Petrus
Joan Timoner Petrus
1910 - 1997


Josep Pons Lluch
Josep Pons Lluch
1910 - ?

Bartomeu Jover Bru
Bartomeu Jover Bru
1910 - 1993


Antoni Mesquida Cavaller
Antoni Mesquida Cavaller
1910 - 1993

1911 - 1920
Deseado Mercadal Bagur
Deseado Mercadal Bagur
1911 - 2000


Leopoldo Cardona Carreras
Leopoldo Cardona Carreras
1911 - 1982


Maria Lluïsa Serra Belabre
Maria L. Serra Belabre
1911 - 1967


Joana Tudurí Bonet
Joana Tudurí Bonet
1911 - 2003Josep Salord Farnès
Josep Salord Farnès
1911 - 1970


Llorenç Galmés Camps
Llorenç Galmés Camps
1911 - 1997

Francesc Rosselló Sintes
Josep Ferrer Danús
1911 - ?Francisco Sintes Obrador
Francisco Sintes Obrador
1912 - 1982


Jaume Bagur Arnau
Jaume Bagur Arnau
1913 - 1979Francesc Rosselló Sintes
Antoni Florit Coll
1913 - 2001


Ignasi Ponsetí Vives
Ignasi Ponsetí Vives
1914 - 2009


Gabriel Llambías Llabrés
Gabriel Llambías Llabrés
1914 - 2009


Jaume Calafat Gonzaga
Jaume Calafat Gonzaga
1914 - 2002


Miquel Coll Carreras
Miquel Coll Carreras
1915 - 2001


Miquel Petrus Marquès
Miquel Petrus Marquès
1915 - 2001


Vicent Rotger Buils
Vicent Rotger Buils
1916 - 2014


Francesc Rosselló Sintes
Pere Riudavets Galmés
1916 - 2010Francesc Rosselló Sintes
Ramon Cavaller Triay
1916 - ?Gabino Sintes Pons
Gabino Sintes Pons
1917 - 1999

Fernando Martí Camps
Fernando Martí Camps
1917 - 1993Francesc Rosselló Sintes
Guillem Coll Allès
1917 - 2004


Gumersindo Pons Petrus
Gumersindo Pons Petrus
1918 - 1997


Paco Huguet Cardona
Paco Huguet Cardona
1918 - 2003José Mª Olivar Despujol
José Mª Olivar Despujol
1918 - 2019Francesc Rosselló Sintes
Enric Guasteví Ibáñez
1918 - 1999Fernando Sintes Pons
Fernando Sintes Pons
1919 - 2003


Maria Sintes Anglada
Maria Sintes Anglada
1919 - 2002


Francesc Rosselló Sintes
Joan Huguet Moll
1919 - 1997José Luis Ortega Monasterio
José L. Ortega Monasterio
1919 - 2004


Gabriel Seguí Mercadal
Gabriel Seguí Mercadal
1920 - 2005


Joan Pons Moyà
Joan Pons Moyà
1920


Joaquín Carretero Comella
Joaquín Carretero Comella
1920 - 2000


Blas Llopis Faner
Blas LLopis Faner
1920 - 2009


Francesc Rosselló Sintes
José Luis Amorós Pórtoles
1920 - 2001


Mateu Seguí Mercadal
Mateu Seguí Mercadal
1916 - 2000
1921 - 1930
Joan Casals Thomas
Joan Casals Thomas
1921 - 2006Gabriel Taltavull MOnjo
Gabriel Taltavull Monjo
1921 - 2006


Francesc Rosselló Sintes
Antoni Barber Sastre
1922 - 1994


Francesc Navas García
Francesc Navas García
1922 - 1994Josep Mascaró Passarius
Josep Mascaró Passarius
1923 - 1996


Rafel Torres Bosch
Rafel Torres Bosch
1923 - 2017


Arcadi Gomila Pons
Arcadi Gomila Pons
1923 - 2016Dídac Monjo Carreras
1924 - 1999Maria Lluïsa Canut Ruiz
Maria Lluïsa Canut Ruiz
1924 - 2005


Cristòfol Capó Riudavets
Cristòfol Capó Riudavets
1924 - 2019


Lluís Casasnovas Marquès
Lluís Casasnovas Marquès
1924 - 2011


Francisco Fornals Villalonga
Francisco Fornals Villalonga
1924 - 2018


Roberto Coll Vinent
Roberto Coll Vinent
1924 - 2018


Pere Melis Pons
Pere Melis Pons
1924 - 2005Francesc Vidal Venturini
Francesc Vidal Venturini
1925 - 2003


Francesc Sans Huguet
Francesc Sans Huguet
1926 - 2017Antoni Moll Camps
Antoni Moll Camps
1926


Enric Villalonga Rigal
Enric Villalonga Rigal
1927


Ricardo Squella Martorell
Ricardo Squella Martorell
1927 - 2002


Antoni Cardona Sans
Antoni Cardona Sans
1927 - 2017


Guillermo de Olives Pons
Guillermo de Olives Pons
1927 - 2002


Joan Bagur Coll
Joan Bagur Coll
1928 - 2013


Pere Pons Rosselló
Pere Pons Rosselló
1929 - 2015


Francesc Rosselló Sintes
Gabriel Blancafort París
1929 - 2001


Antoni Seguí Mercadal
Antoni Seguí Mercadal
1929 - 2006Santiago Pons Quintana
Santiago Pons Quintana
1929Andreu Murillo Tudurí
Andreu Murillo Tudurí
1930 - 2007Aina Moll Marquès
Aina Moll Marquès
1930 - 2019


Francesc Rosselló Sintes
William Russell
1930

Enric Capó Puig
Enric Capó Puig
1930 - 2012

Juan Antonio Seguí Mercadal
Juan Antonio Seguí Mercadal
1923 - 20171931 - 1940Andreu Moll Pons
Andreu Moll Pons
1931Joan Pons Moll
Joan Pons Moll
1931Anton Aguiló Florit
Antoni Aguiló Florit
1931 - 2014


Francesc Rosselló Sintes
Josep Borràs Anglada
1931

Francesc Rosselló Sintes
Andreu Seguí Mercadal
1931


Guillermo Pons Pons
Guillermo Pons Pons
1931


Cosme Sans Mercadal
Cosme Sans Mercadal
1932 - 2013


Rafel Timoner Sintes
Rafel Timoner Sintes
1932 - 1995


Federico Cardona Trèmol
Federico Cardona Trèmol
1933 - 2011


Gabriel Julià Seguí
Gabriel Julià Seguí
1933Miquel Anglada Gelabert
Miquel Anglada Gelabert
1933 - 2003


Francesc Carreras Jaume
Francesc Carreras Jaume
1933
- 2019

Antoni Vidal Miquel
Antoni Vidal Miquel
1934


Josep Moll Marquès
Josep Moll Marquès
1934 - 2007


Francesc Rosselló Sintes
Xavier Moll Camps
1935Antoni Palliser Bagur
Antoni Palliser Bagur
1935


Antoni Sintes Pons
Antoni Sintes Pons
1935


Francesc Rosselló Sintes
Joan Moll Marquès
1936


Francesc Rosselló Sintes
Jesús Moll Camps
1936 - 2006Gabriel Camps Sureda
Gabriel Camps Sureda
1936


Jeroni Marquès Sintes
Jeroni Marquès Sintes
1937


Pilar Benejam Arguimbau
Pilar Benejam Arguimbau
1937


Francesc Rosselló Sintes
Josep Al·lès Serra
1937 - 2007Josep Marí Sintes
Josep Marí Sintes
1938


Josep A. Fayas Janer
Josep A. Fayas Janer
1938


Manuel Elices Calafat
Manuel Elices Calafat
1938


Francesc Rosselló Sintes
Fernando Alejandre Roig
1938


Gabriel Cardona Escanero
Gabriel Cardona Escanero
1938 - 2011


Bartomeu Llompart
Bartomeu Llompart
1938Esperança Pla
1938


Tirso Pons Pons
Tirso Pons Pons
1939 - 2013

Josep Miquel Vidal Hernández
Josep M. Vidal Hernández
1939 - 2013

Jaume Mascaró Pons
Jaume Mascaró Pons
1939 - 2014


Antoni Bonet Bosch
Antoni Bonet Bosch
1939Antònia Mus Reynés
1939

Francesc Rosselló Sintes
Salvador Castelló Carreras
1939


Francesc Rosselló Sintes
Antoni Borràs Anglada
1939


Marlén Coll Pérez
1939

Francesc Tutzó Bennàsar
Francesc Tutzó Bennàssar
1940


MCaria Àngels Cardona Florit
Mª Àngels Cardona Florit
1940 - 1991

1941 - 1950Josep Sánchez Llambías
Josep Sánchez LLambías
1941


Luis Alejandre Sintes
Lluís Alejandre Sintes
1941Tomàs Vidal Bendito
Tomás Vidal Bendito
1941 - 2019Lola Mir Ortiz
1941Ramon Coll Huguet
Ramon Coll Huguet
1941


Benjamí Carreras
Benjamín Carreras
1942


Marí Escudero Sirerol
Martí Escudero Sirerol
1942


Francesc Rosselló Sintes
Cristòfol Moll Huguet
1942


Anna Maria Ticoulat Coll
Anna Mª Ticoulat Coll
1942Jaume Mascaró Pons
Jaume Mascaró Pons
1942


LLorenç Febrer Rotger
Llorenç Febrer Rotger
1942Jaume Mascaró Florit
Jaume Mascaró Florit
1943?


Juan Hernández Andreu
Joan Hernández Andreu
1943
Mª Antònia Moll Seguí
1943


Joan Febrer Rotger
Joan Febrer Rotger
1944Antoni Obrador Tudurí
Antoni Obrador Tudurí
1944


Joan Francesc Triay Llopis
Joan F. Triay Llopis
1944

Margarita Caules Ametller
Margarita Caules Ametller
1944


Antoni Picó Vivó
Antoni Picó Vivó
1944 - 2011


Adolf Villafranca Bosch
Adolf Vilafranca Bosch
1945?José Luis Terrón Ponce
José Luis Terrón Ponce
1945


Antoni Tudurí Miquel
Antoni Tudurí Miquel
1945


Onofre Janer Coll
Onofre Janer Coll
1945 - 1999


Manuel Monerris Barberà
Manuel Monerris Barberà
1946


Mariana Vinent Cardona
Mariana Vinent Cardona
1946


Matías Quetglas Benedet
Matias Quetglas Benedet
1946


Joan Pons Álvarez
Joan Pons Álvarez
1946Guillem Camps Coll
Guillem Camps Coll
1946


Jaume Cardona Vinent
Jaume Cardona Vinent
1946


Florencio Hernández Galmés
Florencio Hernández Galmés
1946


Carlos Barber Moll
Carlos Barber Moll
1947Vicent Pons Rotger
Vicent Pons Rotger
1947


Bosco Faner Bagur
Bosco Faner Bagur
1947


Carmen Vivó Saura
Carmen Vivó Saura
1947


Josep Sastre Portella
Josep Sastre Portella
1947


Joan Sans Mercadal
Joan Sans Mercadal
1947 - 2011Alfons Buenaventura Pons
Alfons Buenaventura Pons
1947


Sebastià Taltavull Anglada
Sebastià Taltavull Anglada
1948


Artur Bagur Mercadal
Artur Bagur Mercadal
1948


Cristòfol Triay Humbert
Cristòfol Triay Humbert
1948Francesc Rosselló Sintes
Joan B. Andreu Torrent
1948Pedro Caules
Pedro Caules
1948


Carles Carreras Verdaguer
Carles Carreras Verdaguer
1948


Agustí Jansà Clar
Agustí Jansà Clar
1948


Joan Salord Torrent
Joan Salord Torrent
1948


Pedro J Bosch
Pedro J. Bosch
1949


Pau Faner Coll
Pau Faner Coll
1949


Pacífic Camps Coll
Pacífic Camps Coll
1949


Pere Pons Pons
Pere Pons Pons
1949


Ramón Orfila Pons
Ramon Orfila Pons
1949


Francesc Rosselló Sintes
Gustau Juan Benejam
1949


Lluís Plantalamor Massanet
Lluís Plantalamor Massanet
1949

Gabriel Martí Barber
Gabriel Martí Barber
1950 - 1995Josep Maria Quintana Petrus
Josep Mª Quintana Petrus
1950

Gregorio Martín Quetglas
Gregorio Martín Quetglas
1950

Francesc Rosselló Sintes
Josep Ferrer Orfila
1950

Luis Sanz Álvarez
Luis Sanz Álvarez
1950 - 2014


Mateu Ametller
Mateu Ametller
1950?


Joana Pons Olives
Joana Pons Olives
1950?

Francesc Rosselló Sintes
Antoni Pons Morlà
1949

Jordi Odrí Iglesias
Jordi Odrí Iglesias
1950

1951 - 1960
Adolf Sintes Sintes
Adolf Sintes Sintes
1951


Diego Ibáñez Gutiérrez
Diego Ibáñez Gutiérrez
1951

Sebastià Rotger Barber
Sebastià Rotger Barber
1951?


Joan Carles Nicolás Mascaró
Joan C. Nicolás Mascaró
1952Mateu Seguí de Vidal
Mateu Seguí de Vidal
1952


Joana Rotger Barber
Joana Rotger Barber
1952


Joan López Casasnovas
Joan López Casasnovas
1952


Llorenç Huguet Rotger
Llorenç Huguet Rotger
1952Francesc Rosselló Sintes
Josep Gomila Gonyalons
1952Graham Byfield
Graham Byfield
1952David Russell
David Rusell
1953


Albert Moragues Gomila
Albert Moragues Gomila
1953


Maria Lluïsa Dubón Petrus
Maria Lluïsa Dubón Petrus
1953


Antoni Taltavull Bosch
Antoni Taltavull Bosch
1953


Bernat Moll Mercadal
Bernat Moll Mercadal
1954


Joan Huguet Rotger
Joan Huguet Rotger
1954Pere Gomila Bassa
Pere Gomila Bassa
1954


Miquel Carreras Torrent
Miquel Carreras Torrent
1954


Paco Perea Villalonga
Paco Perea Villalonga
1954Pedro Tudurí Pons
Pedro Tudurí Pons
1954


Blai Llopis
Blai Llopis
1954


Víctor Martí Pons
Víctor Martí Pons
1954


Àngel Mifsud Ciscar
Àngel Mifsud Ciscar
1954 - 2012


Joan Capó Coll
Joan Capó Coll
1954


Juan Elorduy
Juan Elorduy Hernández
1954Antoni López Pons
Antoni López Pons
1954?Josefina Salord Ripoll
Josefina Salord Ripoll
1955


Cristina Rita Larrucea
Cristina Rita Larrucea
1955


Antoni Gómez Arbona
Antoni Gómez Arbona
1955


Guillem López Casasnovas
Guillem López Casasnovas
1955


Josep Portella Coll
Josep Portella Coll
1955

Assumpta Vinent Barceló
Assumpta Vinent Barceló
1955Maria Àngels Gornès Casasnovas
Maria Àngels Gornès Casasnovas
1955


Maria Àngels Hernández Gómez
Maria A. Hernández Gómez
1955


MIquel Cardona Allès
Miquel Cardona Allès
1956


Ponç Pons Giménez
Ponç Pons Giménez
1956


Linsay Mullen
Lindsay Mullen
1956Joan Rita Larrucea
Joan Rita Larrucea
1956


Tuni Allès Pons
Tuni Allès Pons
1956Misericordia Sugrañes Barenys
Misericordia Sugrañes Barenys
1956


Lluís Sintes Mercadal
Lluís Sintes Mercadal
1956Martina Garriga Andreu
Martina Garriga Andreu
1956


Miquel Àngel Limón Pons
Miquel A. Limón Pons
1957


Joan Janer Martí
Joan Janer Martí
1957Guillem Orfila Pons
Guillem Orfila Pons
1957


Carlos Mascaró Florit
Carlos Mascaró Florit
1957


Francesc Rosselló Sintes
Guillem Anglada Pons
1957


Margarita Orfila Pons
Margarita Orfila Pons
1957


Damià Borràs Barber
Damià Borràs Barber
1957Francesc Rosselló Sintes
Marc Truyol Moll
1957


Luba Klevtsova
Luba Klevtsova
1957Cristina andreu Adame
Cristina Andreu Adame
1957Gabriel Mercadal Allès
Biel Mercadal Allès
1958

Conxa Juanola Pons
Conxa Juanola Pons
1958


Maties Sansaloni Coll

Maties Sansaloni Coll
1958
Xavier Martin Martínez
Xavier Martín Martínez
1958


Guillem Sintes Espasa
Guillem Sintes Espasa
1958


Caerina Rosselló Catchot
Caterina Rosselló Catchot
1958Esperança Barceló Triquell
1958


Florenci Sastre Portella
Florenci Sastre Portella
1959


Joana Lluïsa Mascaró Melià
Joana Mascaró Melià
1959


Lluís Febrer Martí
Lluís Febrer Martí
1959


Joana Barceló Martí
Joana Barceló Martí
1959


Eduard Riudavets Florit
Eduard Riudavets Florit
1959


Josep Pons Fraga
Josep Pons Fraga
1959Francesc Rosselló Sintes
Ismael Pons Tena
1959


Pere Alzina Seguí
Pere Alzina Seguí
1960


Rafel Jofre Pons
Rafel Jofre Pons
1960Pilar Vinent Barceló
Pilar Vinent Barceló
1960Ricard Ramisa Cervera
Ricard Ramisa Cervera
1960


Josep Carreres Coll
Josep Carreres Coll
1960


Francesc Florit Nin
Francesc Florit Nin
1960


Damià Coll Coll
Damià Coll Coll
1960Pau Sintes Pons
Pau Sintes Pons
1960


Antoni Serra Truyol
Antoni Serra Truyol
1960

Pep Gómez Arbona
Pep Gómez Arbona
1960


Joan Pons Pons
Joan Pons Pons
1960


1961 - 1970Josep Seguí Díaz
Josep Seguí Díaz
1961


Francesc Rosselló Sintes
Antoni Català Campins
1962
Cristòfol Pons Franco
1962José Guillermo Díaz Montañés
José G. Díaz Montañés
1962Antoni Arcas

Antoni Arcas García-D.
1962


Melissa Mercadal Coll
Melissa Mercadal Coll
1962Gabriel Barceló Martí
Gabriel Barceló Martí
1963


Damià Gomis Bosch
Damià Gomis Bosch
1963


Zulema Bagur
Zulema Bagur
1963


Juan Manuel Lafuente Mir
Juan Manuel Lafuente Mir
1963


Carme Cloquells Tudurí
Carme Cloquells Tudurí
1963


Bep Joan Casasnovas
Bep Joan Casasnovas
1963
Suso González
1963
Joan Mercadal Coll
1963Rafel Vidal Quintana
Rafel Vidal Quintana
1964


Eulàlia Llufriu Esteva
Eulàlia Llufriu Esteva
1964


Juana Francis Pons Vila
Juana Francis Pons Vila
1964Esperança Camps Barber
Esperança Camps Barber
1964


Miquel Àngel Casasnovas Camps
Miquel A. Casasnovas Camps
1964


Josep Cardona Truyol
Josep Cardona Truyol
1964


Miquel Àngel Maria Ballester
Miquel A. Maria Ballester
1965


Llorenç Cardona Seguí
Llorenç Cardona Seguí
1965


Marc Moll Marquès
Marc Moll Marquès
1965?Joana Maria Camps Bosch
Joana Mª Camps Bosch
1965


Antònia Coll Florit
Antònia Coll Florit
1965Asunción Pons Fullana
Asunción Pons Fullana
1965Margarita Pons Moll
Margarita Pons Moll
1965Maite Salord Ripoll
Maite Salord Ripoll
1965


Moisès Coll Marquès
Moisès Coll Marquès
1965Mertxe Orfila Bagur
1965


Josep Allès Salvà
Josep Al·lès Salvà
1966


Marc Jesús Vives
Marc Jesús Vives Murtra
1966Àgueda Reynés Calvache
Àgueda Reynés Calvache
1967


Cris Juanico Alzina
Cris Juanico Alzina
1967


Miquel Àngel Marquès Sintes
Miquel A. Marquès Sintes
1967


Joan Manel Martí Llufriu
Joan M. Martí Llufriu
1967Pedro Palao Pons
Pedro Palao Pons
1967


Joana Gomila Lluch
Joana Gomila Lluch
1967Alfons Méndez Vidal
Alfons Méndez Vidal
1967


Maria Jesús Cloquells Gomila
Maria Jesús Cloquells Tudurí
1967


Joan Bosco Cortès Gomila
Joan Bosco Cortès Gomila
1967


Josep Masanés Nogués
Josep Masanés Nogués
1967


Carme Cardona Mir
Carme Cardona Mir
1967


Adelaida Ponsetí Pons
Adelaida Ponsetí Pons
1968

Joan Lluís Torres Faner
Joan LLuís Torres Faner
1968?


Santiago Tadeo Florit
Santiago Tadeo Florit
1968


Pere Fraga Arguimbau
Pere Fraga Arguimbau
1968Margarita Pons Moll
1968Pau Morlà Florit
Pau Morlà Florit
1968


Antoni Camps Extremera
Antoni Camps Extremera
1969


Miquel Bosch Moll
Miquel Bosch Moll
1969

Carles Moll Taltavull
Carles Moll Taltavull
1969

Úrsula Mascaró Pons
Úrsula Mascaró Pons
1969

Natalia Sans Rosselló
Natàlia Sans Rosselló
1970


Lluís Miquel Pons Orfila
Lluís Miquel Pons Orfila
1970Jaume Bagur
Jaume Bagur
1970


Antoni Camps Casasnovas
Antoni Camps Casasnovas
1970

Diego Prado Franco
Diego Prado Franco
1970Álvaro Cardona Mir
1970


Débora Monserrat
Débora Monserrat
1970?Josep Agustí Colom Colom
Josep A. Colom Colom
1970
1971 - 1980Pilar Carbonero Sánchez
Pilar Carbonero Sánchez
1971José Mª Camps Buenaventura
Josep Camps Buenaventura
1971Ivan Triay LLabrés
Ivan Triay Llabrés
1971


Tomeu Truyol Febrer
Tomeu Truyol Febrer
1971Àlex Brendemühl
Àlex Brendemühl
1972


Andreu Cardona Mir
Andreu Cardona Mir
1972Tomé Olives
Tomé Olives
1972Marc Pons Pons
Marc Pons Pons
1973Maria Camps Sintes
Maria Camps Sintes
1973?Jeroni Marquès Sánchez
Jeroni Marquès Sánchez
1974Maria Pulido Fernández
Maria Pulido Fernández
1974


Ruth Moll Marquès
Ruth Moll Marquès
1974


Esther Pons Barro
Esther Pons Barro
1974Francesc Rosselló Sintes
Bartomeu Mercadal Coll
1974


Assumpta Pons Casas
Assumpta Pons Casas
1974Kiev Portella
Kiev Portella
1974Pepe Torrent Vivó
Pepe Torrent Vivó
1975 - 2017


Patricia Font Marbán
Patricia Font Marbán
1975


María José Camps Orfila
María J. Camps Orfila
1975


Esperança Pallicer Pons
Esperança Pallicer Pons
1975


Joel Bagur Melina
Joel Bagur Melinas
1975Ruth Mateu Vinent
Ruth Mateu Vinent
1976Joan Mesquida Faner
Joan Mesquida Faner
1976


Simón Orfila Riudavets
Simón Orfila Riudavets
1976


Aina Tur Seguí
Aina Tur Seguí
1976


Carlos Truyol Serra
Carlos Truyol Serra
1977

Jordi Pons Bosch
Jordi Pons Bosch
1977

Lorena Medina Benejam
Lorena Medina Benejam
1977


Marc Pallicer Benejam
Marc Pallicer Benejam
1978


Vicenç Tur Martí
Vicenç Tur Martí
1978Carles Gomila
Carles Gomila Camps
1978


Isaac Mascaró Nevado
Isaac Mascaró Nevado
1978?Laura Mascaró Rotger
Laura Mascaró Rotger
1978

Llorenç Allès Camps
Llorenç Allès Camps
1979

Miquel Capó Dolz
Miquel Capó Dolz
1979

Francesc Rosselló Sintes
Ismael Moll Pelegrí
1979


Alejandro Sanz Benejam
Alejandro Sanz Benejam
1980

Rafael de la Rica
Rafael de la Rica Canus
1980


Gabriel Medina Piris
Gabriel Medina Piris
1980

Encarna Alonso Caballo
Encarna Alonso Caballo
1980Jordi González Vidal
Jordi González Vidal
1980


Rita Barber Riudavets
Rita Barber Riudavets
ca 19741981 - 1990
Aurora Coca Serra
1981Damià Rotger Miró
Damià Rotger MIró
1981


Francisco Vallejo Pons
Francisco Vallejo Pons
1982Margaret Mercadal Camps
Margaret Mercadal Camps
1983


Llorenç Pons Moll
Llorenç Pons Moll
1983


Laura Pons Sales
Laura Pons Sales
1983Ona Cardona
Ona Cardona
1983


Sergi Llull Melià
Sergi Llull Melià
1987Marco Mezquida
Marco Mezquida
1987


Elisabet Salom Pons
Elisabet Salom Pons
1989
David Alonso Castillo
1989


Sergi Enrich Ametller
Sergi Enrich Ametller
1990

Albert Torres Barceló
Albert Torres Barceló
1990

Francina Moll Salord
Francina Moll Salord
19901991 - 2000Miquel Pons Portella
Miquel Pons Portella
1991


Margarita Moll Salord
1991


Olivia Delcan Roman
Olivia Delcan Roman
1992


Alejandro Suárez Castro
Alejandro Suárez Castro
1993

Propostes pendents de considerar i/o d'afegirFonts consultades
Llistats i estadístiques Miscel·lànies genealògiquesAutor de la pàgina: ANTONI GUASCH BOSCH
Contacte: aguaschbosch@gmail.com